+7 (7262) 46-61-90
+7 (7262) 56-19-18
(регистратура)
+7 (7262) 46-62-84
(приемная)

Объявление о заключении договора на оказания стационарнозамещающей медицинской помощи взрослому и детскому населению

 

«Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы № 7 қалалық емханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны мен ««Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамы  31.12.2020 жылы               2021 жылға тегін медициналық жәрдемнің кепілдік берілген көлемі шеңберінде балалар мен ересектерге стационарды алмастыратын көмек  көрсетуге № С-06-0121-00031-G және № С-06-0121-00034-О келісімшарттар  жасасқандығын  хабарлайды

медициналық жәрдем түрлері бойынша:

— балаларға мына мамандықтар бойынша стационарды алмастыратын көмек

 —  невропатология

  педиатрия

 —  медициналық реабилитология, қалпына келтіру  емі

— ересектерге мына мамандықтар бойынша стационарды алмастыратын көмек

жалпы хирургия

акушерлік және гинекология

жалпы терапия

невропатология

медициналық реабилитология, қалпына келтіру  емі

        Медициналық жәрдемді жоғары және бірінші санатты мамандар көрсетеді.

Қызмет көрсету мерзімі — 2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

Қызмет көрсету мекенжайы: Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Рафинадная көшесі, 13.

Анықтама үшін байланыс телефондары: 8 (7262) 46-61-90, 46-60-27.

 

«№7 қалалық емханасы» ШЖҚ МКК-на 25.10.2012 ж. №12014872  мемлекеттік лицензиясы  Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасымен берілді.

 

Государственное коммунальное предприятие на праве  хозяйственного ведения «Городская  поликлиника № 7 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» объявляет о заключении договора  № С-06-0121-00031-G и № С-06-0121-00031-О от 31.12.2020г. на оказание медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 год, для оказания стационарнозамещающей медицинской помощи взрослому и детскому населению с Некоммерческим акционерным обществом «Фонд социального медицинского страхования».

по видам медицинской помощи:

— стационарнозамещающая помощь детскому населению по специальностям

                          —  невропатология

 —   педиатрия

—  медицинская реабилитология, восстановительное лечение

— стационарнозамещающая помощь взрослому населению по специальностям

 

—   общая хирургия

—   акушерство и гинекология

—   общая терапия

—   невропатология

—  медицинская реабилитология, восстановительное лечение

Медицинская помощь оказывается специалистами, имеющими высшую и первую категорию.

Срок оказания услуг – до 31 декабря 2021года.

Место оказания услуг по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Рафинадная, 13.

Телефоны для справок: 8 (7262) 46-61-90, 46-60-27.

 

ГКП на ПХВ «Городской поликлинике7» выдано государственная лицензия №12014872  от 25.10.2012  г.  Управлением здравоохранения акимата Жамбылской области.